สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศไม่ครบ171,276.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,675.58ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %