สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน185,223.94160,771.4813.2 %5.06,874.236,372.147.3 %3.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,515.497,104.0038.3 %5.02,933.09124.4595.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,454.275,737.9939.3 %5.0814.94155.3780.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,433.753,527.90-2.7 %0.0987.34306.7068.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,691.515,328.0038.7 %5.01,535.70387.4874.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี3,628.48434.0088.0 %5.0681.63181.6373.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,284.921,284.0060.9 %5.0516.17158.6669.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,532.86752.0070.3 %5.0456.8250.2589.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,613.73450.0082.8 %5.0362.46710.59-96.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี4,436.711,325.0070.1 %5.0660.6566.3090.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท3,230.07942.0070.8 %5.0366.46119.7067.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,507.81930.0062.9 %5.0691.14140.9279.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,636.81555.0079.0 %5.01,112.58994.5510.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,869.43631.0078.0 %5.0615.71379.0538.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์3,214.52646.0079.9 %5.0699.56307.8156.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,864.41430.0085.0 %5.0591.6398.1483.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร3,019.00866.0071.3 %5.0707.05130.4381.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี3,029.57748.8075.3 %5.0751.6784.7488.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,823.15503.0082.2 %5.0738.45249.8566.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี3,059.43592.0080.6 %5.0692.3248.9392.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์3,221.031,299.0059.7 %5.0861.98295.8565.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา4,021.56459.0088.6 %5.01,008.07116.8588.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,842.59220.5092.2 %5.0606.12246.7559.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,890.72425.4085.3 %5.0531.9193.4882.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา3,065.11971.0068.3 %5.0685.78201.2770.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่3,032.22927.0069.4 %5.0570.19156.7572.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,901.41860.4070.3 %5.0523.35210.1859.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,785.83690.0081.8 %5.0618.220.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่3,109.03614.0080.3 %5.0863.07121.7585.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,708.721,410.6881.7 %5.0416.90350.1316.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต3,200.231,053.0067.1 %5.0453.90183.7059.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,972.68874.0070.6 %5.0596.451,051.65-76.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,846.201,316.0053.8 %5.0757.88580.2023.4 %5.0
รวม 309,667 204,678 33.90 % 31,283 14,677 53.08 %