สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 158,091.86104,384.4934.0 %5.05,607.93708.4487.4 %5.0
รวม 158,092 104,384 33.97 % 5,608 708 87.37 %