สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า250,857.17198,373.5520.9 %5.06,805.441,460.7578.5 %5.0
รวม 250,857 198,374 20.92 % 6,805 1,461 78.54 %