สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ225,195.02202,222.4510.2 %5.06,614.72752.4988.6 %5.0
รวม 225,195 202,222 10.20 % 6,615 752 88.62 %