สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 228,924.69138,446.2539.5 %5.07,011.805,018.8828.4 %5.0
รวม 228,925 138,446 39.52 % 7,012 5,019 28.42 %