สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม315,187.19609,905.56-93.5 %0.06,076.932,483.6259.1 %5.0
รวม 315,187 609,906 -93.51 % 6,077 2,484 59.13 %