สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 1,046,438.807,127.0099.3 %5.06,692.882,539.5062.1 %5.0
รวม 1,046,439 7,127 99.32 % 6,693 2,539 62.06 %