สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 115,582.4741,768.0463.9 %5.05,589.17971.9582.6 %5.0
รวม 115,582 41,768 63.86 % 5,589 972 82.61 %