สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 277,580.53176,000.0036.6 %5.07,918.543,907.5750.7 %5.0
รวม 277,581 176,000 36.59 % 7,919 3,908 50.65 %