สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 470,585.63280,940.0040.3 %5.08,909.699,133.73-2.5 %0.0
รวม 470,586 280,940 40.30 % 8,910 9,134 -2.51 %