สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 36,324.5544,089.42-21.4 %0.04,648.042,937.4936.8 %5.0
รวม 36,325 44,089 -21.38 % 4,648 2,937 36.80 %