สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 178,132.88118,463.0033.5 %5.07,396.385,471.3026.0 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,389.673,263.0039.5 %5.0494.4236.4092.6 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,841.1322,200.00-72.9 %0.04,199.871,098.3573.8 %5.0
รวม 196,364 143,926 26.70 % 12,091 6,606 45.36 %