สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน229,273.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,139.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %