สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน274,274.28318,894.44-16.3 %0.08,043.603,031.7862.3 %5.0
รวม 274,274 318,894 -16.27 % 8,044 3,032 62.31 %