สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน302,702.72135,926.0055.1 %5.06,236.3973.1598.8 %5.0
รวม 302,703 135,926 55.10 % 6,236 73 98.83 %