สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)899,394.25482,742.0046.3 %5.014,872.244,800.9467.7 %5.0
รวม 899,394 482,742 46.33 % 14,872 4,801 67.72 %