สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 100,352.5728,000.0072.1 %5.05,038.881,140.0077.4 %5.0
รวม 100,353 28,000 72.10 % 5,039 1,140 77.38 %