สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 125,643.40145,511.00-15.8 %0.05,020.121,198.5076.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,236.971,600.8484.4 %5.0477.7386.7781.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,561.30288.0094.8 %5.087.571.0098.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,238.7022,099.99-66.9 %0.0526.69135.0074.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,172.4811,056.00-8.7 %0.0952.300.9099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,893.854,634.9272.6 %5.0541.95130.8375.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม19,074.492,677.6086.0 %5.0616.941.8599.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา20,292.286,789.7266.5 %5.0656.22345.6347.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี9,412.911,426.0684.8 %5.0294.14236.6519.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,294.693,392.0067.1 %5.0582.37125.0478.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,633.0211,593.0015.0 %5.02,167.67230.2589.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,538.051,162.0086.4 %5.01,172.6139.0296.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง14,310.177,877.6945.0 %5.0462.1721.1195.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,801.099,444.0012.6 %5.0827.062.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน21,923.411,504.8093.1 %5.0977.4494.9290.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,730.754,411.2042.9 %5.01,213.37370.4069.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,733.1613,582.3931.2 %5.01,367.90232.1683.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,324.014,942.4152.1 %5.0285.2383.6970.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร42,982.57137,176.00-219.1 %0.01,524.13137.7591.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,061.709,714.0268.7 %5.0965.37979.37-1.5 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,006.461,784.0080.2 %5.0272.4377.8971.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,111.731.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,456.393,792.0059.9 %5.0561.4155.0190.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย17,187.673,235.3181.2 %5.0647.01169.1073.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,620.09530.0092.0 %5.092.7186.466.7 %3.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,892.538,424.0029.2 %5.01,987.75108.5594.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,136.262,796.0074.9 %5.0391.3777.0080.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,443.6017,936.00-9.1 %0.02,945.41159.9594.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,723.632,853.0073.4 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,590.782,349.7181.3 %5.0393.24103.6873.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,061.705,037.9828.7 %5.0118.08185.85-57.4 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์19,843.6219,787.000.3 %0.52,615.74179.4093.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี13,399.8418,855.00-40.7 %0.0265.8290.8565.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์12,426.975,543.0255.4 %5.01,243.31232.0081.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,024.464,026.9659.8 %5.0428.3738.0991.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,604.5322,361.00-53.1 %0.028,757.17114.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,982.48501.0094.4 %5.0284.0490.2968.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,775.844,037.9865.7 %5.0477.34104.5078.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,054.7910,473.7725.5 %5.0801.46267.0066.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,723.053,881.0069.5 %5.0869.30100.6588.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี10,070.71922.9090.8 %5.0196.8035.3682.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,622.2017,918.40-54.2 %0.0563.31247.0056.2 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,870.275,000.0043.6 %5.0455.2082.7381.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,585.6110,347.60-36.4 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,542.282,071.2072.5 %5.0683.170.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี8,532.142,865.0066.4 %5.05,358.99122.9197.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,047.443,436.0043.2 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,282.6340,750.00-111.3 %0.0696.44216.0069.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,166.764,187.7132.1 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,455.499,678.00-2.4 %0.01,177.94141.4588.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,517.852,413.0067.9 %5.0738.37129.5782.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,331.774,024.0051.7 %5.01,152.5237.6696.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,568.321,424.7581.2 %5.0305.0096.8368.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี8,446.133,262.0661.4 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,138.92906.0071.1 %5.056,568.24138.7699.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,466.771,000.0086.6 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,065.395,394.00-76.0 %0.018,644.35301.9198.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา5,687.372,584.0054.6 %5.05,084.49128.2597.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,245.115,948.00-164.9 %0.017,096.7158.4299.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม3,797.712,820.0025.7 %5.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,660.592,720.00-2.2 %0.08,708.000.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,521.611,851.3071.6 %5.0334.6513.1296.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,818.72474.9173.9 %5.034,569.79104.6599.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี9,184.186,482.0029.4 %5.01,252.44124.5590.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,185.507,840.00-146.1 %0.023,427.9455.9399.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,786.22704.2185.3 %5.0595.7846.9592.1 %5.0
รวม 841,523 686,114 18.47 % 277,436 8,793 96.83 %