สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ144,043.94185,000.00-28.4 %0.06,108.20184.0097.0 %5.0
รวม 144,044 185,000 -28.43 % 6,108 184 96.99 %