สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ208,183.08348,506.00-67.4 %0.08,643.92602.1093.0 %5.0
รวม 208,183 348,506 -67.40 % 8,644 602 93.03 %