สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา104,493.5357,000.0045.5 %5.05,276.50427.7791.9 %5.0
รวม 104,494 57,000 45.45 % 5,277 428 91.89 %