สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม329,390.13355,810.00-8.0 %0.09,979.016,314.1036.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)236,207.9797,338.0058.8 %5.06,464.648,054.44-24.6 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)278,390.63378,007.00-35.8 %0.09,119.184,330.0052.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)146,339.2537,125.0074.6 %5.05,661.08911.8683.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)116,683.0440,222.0065.5 %5.05,423.461,384.7074.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)822,607.0637,421.0095.5 %5.06,242.644,485.2728.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)117,197.8713,729.0088.3 %5.05,435.96479.5591.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)141,056.1442,076.8470.2 %5.06,234.261,369.0078.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)110,845.0018,054.0083.7 %5.04,748.101.00100.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)271,677.91258,498.944.9 %2.06,484.534,498.2030.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)125,807.3849,400.0060.7 %5.05,360.921,139.5278.7 %5.0
รวม 2,696,202 1,327,682 50.76 % 71,154 32,968 53.67 %