สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,117,569.30605,985.0045.8 %5.08,737.725,959.3931.8 %5.0
รวม 1,117,569 605,985 45.78 % 8,738 5,959 31.80 %