สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,188,421.60122,111.4089.7 %5.05,929.982,530.8557.3 %5.0
รวม 1,188,422 122,111 89.72 % 5,930 2,531 57.32 %