สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ241,379.14258,383.91-7.0 %0.010,729.417,192.7433.0 %5.0
รวม 241,379 258,384 -7.04 % 10,729 7,193 32.96 %