สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 247,046.41186,000.0024.7 %5.08,268.721,148.3086.1 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง64,651.9855,000.0014.9 %5.0402.161,053.25-161.9 %0.0
รวม 311,698 241,000 22.68 % 8,671 2,202 74.61 %