สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 110,818.40113,000.00-2.0 %0.05,839.30417.0892.9 %5.0
รวม 110,818 113,000 -1.97 % 5,839 417 92.86 %