สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน121,054.7087,000.0028.1 %5.05,654.83189.0096.7 %5.0
รวม 121,055 87,000 28.13 % 5,655 189 96.66 %