สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์158,015.13163,774.80-3.6 %0.06,652.241,488.1877.6 %5.0
สำนักกษาปณ์54,703.7044,215.0019.2 %5.014,175.111,301.4390.8 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,204.3711,661.00-4.1 %0.03,184.64400.6287.4 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,698.009,276.004.4 %2.02,756.49775.0971.9 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,671.9713,000.004.9 %2.06,241.08519.3091.7 %5.0
รวม 247,293 241,927 2.17 % 33,010 4,485 86.41 %