สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ333,718.47214,736.0035.7 %5.07,208.783,445.6952.2 %5.0
รวม 333,718 214,736 35.65 % 7,209 3,446 52.20 %