สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน124,885.93176,779.00-41.6 %0.07,158.761,995.6072.1 %5.0
รวม 124,886 176,779 -41.55 % 7,159 1,996 72.12 %