สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 468,288.75624,596.63-33.4 %0.014,040.553,496.7575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89459.7393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 220,606.0316,768.0018.6 %5.04,958.72603.6087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 344,035.7819,365.8356.0 %5.07,455.37742.6790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 114,282.808,835.3238.1 %5.02,957.0544.0898.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1022,647.0016,900.0025.4 %5.04,959.93302.0093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1126,422.0726,661.28-0.9 %0.03,187.46374.0088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1218,301.2719,031.62-4.0 %0.03,024.32260.7391.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1332,746.8025,311.1222.7 %5.03,380.50166.2595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1423,774.0320,522.4313.7 %5.03,657.96365.9690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 18,461.8513,766.6225.4 %5.04,217.70450.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1613,555.5510,833.0020.1 %5.02,691.71414.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,296.431,362.2689.8 %5.03,022.16229.9092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1827,597.3725,000.009.4 %4.52,988.22215.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1934,256.4047,065.70-37.4 %0.03,915.33526.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 226,018.7820,474.8721.3 %5.03,487.42152.0095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,545.407,999.0054.4 %5.02,889.41518.5082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2126,714.2036,780.00-37.7 %0.04,544.68722.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,415.42291.2894.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2328,428.0013,602.0052.2 %5.03,691.45297.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2426,076.7311,231.8156.9 %5.04,766.42413.6391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2529,478.0029,282.000.7 %0.54,602.65508.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,563.777,964.0054.7 %5.04,318.89562.0087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2729,312.3327,279.006.9 %3.04,824.06646.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,830.6731,000.005.6 %2.53,796.16325.5091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2917,484.3214,506.0017.0 %5.02,786.34138.4595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 330,404.0719,615.9235.5 %5.08,283.73312.9896.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3022,673.4920,008.4011.8 %5.03,576.67460.7587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 433,909.9720,034.4940.9 %5.04,158.09418.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 527,591.0725,462.207.7 %3.53,852.09329.6591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 636,630.0725,887.3929.3 %5.03,632.22300.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 725,635.9423,209.009.5 %4.54,263.90452.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 828,157.5324,720.0412.2 %5.04,035.74635.2584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,125.9318,000.0010.6 %5.04,081.82417.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 19,218.004,315.4453.2 %5.0425.7966.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 210,675.179,089.2014.9 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน11,619.902,958.8474.5 %5.0473.7436.7792.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง7,165.402,988.8458.3 %5.0463.5477.9083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง8,354.275,576.0033.3 %5.0493.12152.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0412.6189.5478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน11,063.731,387.0087.5 %5.0435.3176.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 18,723.305,330.8438.9 %5.0369.1695.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 28,565.603,693.3656.9 %5.0324.6971.2578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย7,682.374,795.6037.6 %5.0444.1056.0587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่10,080.336,004.0040.4 %5.0465.40114.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ9,606.877,206.5625.0 %5.0568.75109.2580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน11,984.505,411.8454.8 %5.0507.0938.0092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน9,013.276,840.4424.1 %5.0530.26132.5875.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,067.932,394.0066.1 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค9,743.371,800.0081.5 %5.0410.3495.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ10,377.8711,237.44-8.3 %0.0394.9838.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,517.291,308.0084.6 %5.0447.15114.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,270.734,308.0031.3 %5.0432.06114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 18,332.774,626.0044.5 %5.0386.9252.4686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 29,048.956,085.0032.8 %5.0423.3541.8490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 310,616.832,135.8479.9 %5.0482.1170.8385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม10,828.805,644.6047.9 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 16,274.20821.4486.9 %5.0514.7264.8787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 27,588.334,456.0041.3 %5.0701.5885.1387.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ10,972.301,892.0082.8 %5.0535.04114.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 19,141.533,180.0065.2 %5.0339.0259.7882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.112.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.9438.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง9,028.707,719.0014.5 %5.0338.48142.5057.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5359.9776.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 29,866.654,866.8450.7 %5.0349.4851.9785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ6,969.601,585.0077.3 %5.0378.2176.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี10,324.977,471.0027.6 %5.0471.21142.5069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0492.0034.2093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 19,468.824,244.0055.2 %5.0350.1163.6581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 25,506.601,175.8478.6 %5.0330.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.1142.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,843.477,841.840.0 %0.5330.5095.0071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว10,576.202,564.0075.8 %5.0418.35141.3366.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง10,310.107,389.0028.3 %5.0461.66152.0067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา9,570.365,365.0043.9 %5.0507.2897.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง7,850.975,406.0031.1 %5.0363.4338.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์7,746.172,127.0072.5 %5.0366.1238.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร9,475.303,868.8459.2 %5.0487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม11,454.073,000.0073.8 %5.0459.9295.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,103.573,386.0044.5 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0545.8439.9092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 18,766.554,145.0052.7 %5.0468.94114.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 211,377.339,079.8420.2 %5.0313.7276.0075.8 %5.0
รวม 1,645,626 1,449,796 11.90 % 173,965 20,433 88.25 %