สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 93,599.4526,511.7271.7 %5.05,301.52461.3191.3 %5.0
รวม 93,599 26,512 71.68 % 5,302 461 91.30 %