สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ316,500.59271,000.0014.4 %5.08,737.721,846.3478.9 %5.0
รวม 316,501 271,000 14.38 % 8,738 1,846 78.87 %