สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ142,645.47107,016.5825.0 %5.05,467.231,595.3470.8 %5.0
รวม 142,645 107,017 24.98 % 5,467 1,595 70.82 %