สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ346,544.72629,000.00-81.5 %0.012,524.122,705.8278.4 %5.0
รวม 346,545 629,000 -81.51 % 12,524 2,706 78.40 %