สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 151,386.38182,000.00-20.2 %0.05,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 151,386 182,000 -20.22 % 0 0 0.00 %