สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา432,012.00451,977.00-4.6 %0.05,579.791,058.2281.0 %5.0
รวม 432,012 451,977 -4.62 % 5,580 1,058 81.03 %