สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว188,143.94121,104.0035.6 %5.06,467.766,722.24-3.9 %0.0
รวม 188,144 121,104 35.63 % 6,468 6,722 -3.93 %