สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ207,125.17183,000.0011.6 %5.08,331.261,696.5579.6 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,476.522,507.0078.2 %5.0865.22432.5350.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,254.034,297.30-32.1 %0.0778.59578.5725.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,370.401,500.0055.5 %5.08,121.33475.0094.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,356.831,058.0068.5 %5.0493.54191.8961.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,888.192,005.4081.6 %5.0783.26267.4265.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,516.38380.4091.6 %5.01,150.38185.5083.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,012.833,021.0024.7 %5.0859.67232.4273.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,270.041,663.0049.1 %5.0710.38331.0353.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,759.531,634.0056.5 %5.0398.15245.4538.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,440.142,598.9424.5 %5.0454.39557.46-22.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,334.612,816.0015.6 %5.0568.49484.5014.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,493.392,770.0063.0 %5.0730.15293.3059.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,876.912,387.0038.4 %5.0551.09491.6510.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,354.762,617.0022.0 %5.0659.00443.5832.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,235.964,517.00-39.6 %0.0782.76171.4878.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์5,124.042,832.0044.7 %5.0963.10210.5078.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,371.972,846.0034.9 %5.0749.79449.2440.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,447.202,553.0025.9 %5.0643.55164.9874.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,019.393,233.04-217.2 %0.01,085.59533.4350.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,387.981,596.3052.9 %5.0915.53570.0037.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา3,005.452,808.506.6 %3.0448.69381.1915.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,258.581,794.0044.9 %5.0547.50168.5869.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,195.253,287.00-2.9 %0.0395.82289.7526.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,334.271,212.0063.7 %5.0872.78962.30-10.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,156.141,147.0063.7 %5.0760.99213.3372.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,525.892,369.5032.8 %5.0723.23327.6554.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,921.052,850.0027.3 %5.0732.42368.7149.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,120.431,680.0046.2 %5.0460.43403.3012.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,909.464,255.00-8.8 %0.0771.89486.0037.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,986.936,348.0029.4 %5.0864.13562.1035.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,802.352,459.0035.3 %5.0553.80510.507.8 %3.5
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 9,034.871,512.0083.3 %5.02,469.16415.1583.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,868.333,090.0020.1 %5.0820.33213.7373.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,651.733,655.0021.4 %5.0596.99451.1924.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,453.902,789.0019.3 %5.0462.69162.8264.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,668.793,969.00-8.2 %0.02,399.46726.6269.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,870.565,569.00-43.9 %0.0861.06535.6937.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร990.111,281.00-29.4 %0.0645.61278.2056.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,088.422,603.60-139.2 %0.0524.58422.8319.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์17,558.912,830.3883.9 %5.0761.16494.1535.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,415.862,365.0030.8 %5.0654.20446.5031.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,601.611,321.0063.3 %5.0994.02190.0080.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,146.924,587.36-45.8 %0.0498.200.9599.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,174.022,000.00-70.4 %0.0951.77475.0050.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,394.983,761.00-10.8 %0.0756.66458.1639.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,273.982,860.7045.8 %5.01,821.451,186.6934.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,657.595,585.8127.1 %5.02,518.54953.0062.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,309.232,727.1036.7 %5.0996.32662.6633.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,166.153,627.4912.9 %5.01,120.18841.1124.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,623.70499.0086.2 %5.0901.81151.6083.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,407.231,933.00-37.4 %0.0765.24500.5234.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,277.571,844.4643.7 %5.0587.11156.8173.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,898.482,006.1030.8 %5.0553.19719.33-30.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่83,328.881,167.2598.6 %5.030,754.25277.0699.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,209.071,488.0064.6 %5.01,635.351,625.360.6 %0.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,203.842,912.709.1 %4.5469.80225.2452.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,817.553,239.0015.2 %5.01,136.95380.0066.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,199.482,232.0030.2 %5.0563.33433.9923.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,801.761,220.0074.6 %5.0434.41169.6860.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,907.6810,817.0022.2 %5.01,924.76460.2476.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,844.4323,507.2215.6 %5.01,496.63324.6978.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,984.999,430.5637.1 %5.01,639.84678.3158.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,080.4716,807.007.0 %3.5916.95324.8164.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,143.6817,272.11-0.7 %0.03,334.95361.0089.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,836.3417,595.00-37.1 %0.01,932.03667.9865.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,521.409,079.64-6.6 %0.02,577.87846.9967.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,739.4412,496.9129.6 %5.03,060.57702.6777.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,766.836,537.0065.2 %5.02,679.87549.5079.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,102.786,655.0326.9 %5.03,533.29404.8488.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,492.3615,571.8427.5 %5.01,429.28547.7761.7 %5.0
รวม 718,846 482,488 32.88 % 119,907 33,103 72.39 %