สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว105,877.7756,061.5047.1 %5.05,367.181,117.6779.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 7,314.137,230.561.1 %0.52,880.53912.7168.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน7,781.6810,510.45-35.1 %0.01,637.87786.1952.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี10,252.2612,815.58-25.0 %0.02,012.42422.7579.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี12,566.1313,543.00-7.8 %0.0869.04408.5053.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ16,377.639,804.8340.1 %5.02,615.51620.0076.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา5,799.6510,829.40-86.7 %0.02,521.86546.8578.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง47,913.7815,486.9467.7 %5.02,749.37845.5069.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา5,371.3413,873.67-158.3 %0.02,375.68355.0085.1 %5.0
รวม 219,254 150,156 31.52 % 23,029 6,015 73.88 %