สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)301,396.53626,814.00-108.0 %0.017,429.865,163.8070.4 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด79,113.33421,000.00-432.1 %0.030,397.7975,113.15-147.1 %0.0
รวม 380,510 1,047,814 -175.37 % 47,828 80,277 -67.85 %