สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์103,282.1235,324.0065.8 %5.05,432.84681.7687.5 %5.0
รวม 103,282 35,324 65.80 % 5,433 682 87.45 %