สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 181,846.02138,000.0024.1 %5.07,271.322,813.3761.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร4,236.173,063.0027.7 %5.0627.53593.765.4 %2.5
รวม 186,082 141,063 24.19 % 7,899 3,407 56.87 %