สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน225,609.44173,983.0022.9 %5.010,010.281,604.7784.0 %5.0
รวม 225,609 173,983 22.88 % 10,010 1,605 83.97 %