สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร480,660.7258,719.0087.8 %5.019,709.20800.9795.9 %5.0
รวม 480,661 58,719 87.78 % 19,709 801 95.94 %