สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร148,926.2780,000.0046.3 %5.05,323.40659.3387.6 %5.0
รวม 148,926 80,000 46.28 % 5,323 659 87.61 %