สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ163,585.4732,837.9079.9 %5.05,126.42984.6180.8 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี16,284.0124,073.01-47.8 %0.02,032.40177.6591.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์10,655.996,124.5042.5 %5.02,344.07281.1288.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,980.7010,084.00-68.6 %0.02,512.42722.0971.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค21,623.8735,184.00-62.7 %0.01,263.72538.5657.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น7,156.542,907.7859.4 %5.02,349.66422.1882.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,083.2014,664.00-259.1 %0.01,917.44661.5665.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี17,144.018,332.0051.4 %5.01,418.17263.3181.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา9,610.185,658.0041.1 %5.02,916.66578.5080.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,427.2610,269.25-21.9 %0.01,603.11233.7085.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)28,677.6039,578.00-38.0 %0.03,550.10364.3189.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี18,945.0115,741.8816.9 %5.02,135.99492.0977.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต17,382.316,777.0061.0 %5.01,362.70617.4654.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 55,722.3716,782.8069.9 %5.02,331.59585.1874.9 %5.0
รวม 385,279 229,014 40.56 % 32,864 6,922 78.94 %