สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า118,916.7133,832.6471.5 %5.05,048.26418.2591.7 %5.0
รวม 118,917 33,833 71.55 % 5,048 418 91.71 %